Meidän tavoite

Vesiosuuskunta Mustijoki on jäsentensä omistama palveluosuuskunta jonka tavoitteena on turvata asiakkailleen riitävä määrä laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja toimittaa jätevedet jäteveden puhdistamolle asianmukaisesti käsiteltäviksi