Ajankohtaista

Liittämättömät kiinteistöt

Pitkään käyttämättä olevat kiinteistöjen paineviemärien sivuhaarat saattavat tukkeutua ja niitä joudutaan käyttöönoton yhteydessä avaamaan painehuuhtelulla. Osuuskunta on vastanut näistä kustannuksista. Käytäntöä muutetaan  siten että 30.6.2022 alkaen paineviemärin avaamis- ja kiinteistöpumppaamon mahdolliset korjauskustannukset peritään kyseiseltä  kiinteistöltä.